dilluns, 10 de maig de 2010

Precisió lèxica: anomenar/nomenar

Anomenar: v. tr. Donar nom (a algú o a alguna cosa).
v. intr. pron. Dir-se, tenir per nom. Aquests mots s’anomenen adverbis.
v. tr. Esmentar pel seu nom. Durant la conversa us varen anomenar tres vegades.

Nomenar
: v. tr. Designar per a un càrrec, una funció. L’han nomenat tresorer.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada