dilluns, 28 de març de 2011

L'entrevista

Llegiu les característiques de l'entrevista que podeu trobar en aquest enllaç.

Activitat:
1. Cerqueu una entrevista en una revista i identifiqueu:
- Estructura: presentació, cos i tancament.
- Tipus de preguntes: obertes i tancades.

El reportatge

Aquí tens algunes característiques del reportatge, un gènere periodístic informatiu que transmet informació sobre un tema concret.

- Té la finalitat de sensibilitzar el lector o l'espectador.
- Es transmeten mitjançant la ràdio, la televisió (orals) i la premsa (escrits).
- Inclouen mapes, fotografies, gràfics, opinions, sons, etc.
- El text és extens i el tema pot no ser d'actualitat.
- Estructura: títol, entrada i cos.

Activitats:
1. Cerca diverses definicions de reportatge: diccionaris, viquipèdia...
2. Tria un reportatge en la premsa escrita i identifica'n els elements.
3. Com fer un reportatge? Llegiu en grup els passos que heu de seguir per escriure un reportatge.

dimarts, 8 de juny de 2010

Que

Aquí teniu un enllaç de l'Enciclopèdia Catalana amb diversos exemples sobre les categories gramaticals del que

dimecres, 2 de juny de 2010

Expressió oral

Imagineu-vos que assistiu a una taula rodona en la qual es debat sobre el tema "Els animals domèstics". Aquestes són algunes de les opinions:

El fet de tenir un animal a casa comporta una sèrie d'obligacions i despeses: identificar-lo, tenir-ne cura, portar-lo al veterinari, etc.

S'han de complir les ordenances de cada municipi quant a la recollida d'excrements, que vagin lligats i que portin el murrió, la qual cosa no sempre es compleix. A més, hi ha animals perillosos que poden causar danys a altres persones i no sempre se n'és conscient.

Un animal domèstic pot oferir companyia, seguretat o servei a persones amb dependència.

dimarts, 1 de juny de 2010

Balear

Si véns, Ja t'ho diré

Peuades damunt s’arena.
Si véns, em trobaràs
ballant de puntes
damunt d’aquesta roca,
i tu per jo et tornaràs loca.

Viatjarem amb un cavall alat,
aquest vespre silenciós
cap a racons inexplicables, deserts,
salvatges.
Esperarem sa nit.

Vaig anar a trobar camins de foc.
Me’n tornaria a anar
més enfora que mai.

No tinc por de somiar
que em perdré pes camí
o que no tornaré mai més.

Jo no sé de quina banda bufarà.
Sa sínia perd aigua
i sempre amb es peus banyats.
Tenim pedres entre ses ungles,
ben pops i despullats,
com dues gotes d’aigua
a ses cales del Pilar.

Te cantaré as capvespre,
t’estimaré a sa matinada,
te donaré fruit
i te menjaré a besades.

Oracions subordinades substantives

L'oració subordinada substantiva s'explica a partir de la pàgina 354 del llibre.

Recordeu que poden tenir les estructures següents:
- que (conjunció) + oració
- infinitiu
- oració subordinada de relatiu
- què (interrogatiu) + oració
- si + oració
- com + oració

En aquest enllaç trobareu exemples de les oracions subordinades substantives de relatiu.

Precisió lèxica: acomplir / complir

Acomplir: v. tr. Portar a cap (una cosa manada, resolta, projectada). La comissió ha acomplert l’encàrrec del govern.
intr. pron. Esdevenir-se. La cerimònia s’acompleix la vigília de Nadal.

Complir
: v. tr. Executar completament (una cosa promesa, desitjada, manada, etc.). Ell va complir la seva prometença, el seu vot, la seva paraula. Compliré els teus desitjos. No ha complert el nostre encàrrec, les nostres ordres. Compleix escrupolosament els seus deures, la seva obligació.
intr. Davant d’un complement introduït per la preposició amb, executar completament el propi deure, les pròpies promeses. Ha complert amb el seu deure.
intr. pron. Una predicció, un desig, etc., esdevenir-se, ésser executat, haver-se dut a terme. S’ha complert la vostra profecia. Que la vostra voluntat es compleixi.