dimarts, 16 de febrer de 2010

El resum


RECORDEU QUE...

- No s'han de copiar literalment les frases del text original.
- No ha de ser subjectiu. Per tant, no hi inclourem opinions ni comentaris personals.
- No es poden aportar més dades per completar el text.
- No s'han d'incloure exemples si no és estrictament necessari per a la comprensió del text.
- El resultat ha de ser un text coherent, no un esquema.

QUÈ FAREM?

1. Destacar les tres o quatre idees principals i distingir-ne les secundàries.
2. Escriure cada idea principal en forma de títol al marge del paràgraf.
3. Redactar el resum utilitzant els connectors, la puntuació i els temps verbals adequats.
4. Comprovar que el lèxic és precís, amb l'ús de sinònims i que no fem servir mots crossa.
5. Rellegir el text i comptar les paraules o línies que ens demanen. Si és massa llarg, mirarem si es pot resumir més.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada